Przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przedmiotem działalności MOSiR jest realizowanie zadań Miasta Zduńska Wola związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.

Zadania te realizowane są w szczególności poprzez:

1. zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi, w tym ich udostępnianie, rozbudowywanie, modernizowanie i remontowanie;

2. tworzenie warunków dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

3. organizacja zawodów, zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych;

4. kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej - rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji; 

5. popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej;

6. propagowanie turystyki.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.