Mikołajkowy Bieg Wirtualny dookoła Zduńskiej Woli

Chcemy zaprosić wszystkich biegających i nie tylko do uczestnictwa w aktywności fizycznej 🏃🏃‍♀️ W czasach pandemii niestety nie możemy zorganizować dla Was ich zbyt wiele dlatego zapraszamy na MIKOŁAJKOWY BIEG WIRTUALNY DOOKOŁA ZDUŃSKIEJ WOLI 🎅🎅🎅
Ty decydujesz w którym miejscu zaczniesz bieg, o której godzinie i w którym dniu a potem pochwalisz się wynikiem 👍👍👍
My podajemy termin: 5️⃣6️⃣ grudnia 2020 i trasę ok. 21 km którą musisz pokonać a potem nagradzamy Was pięknymi mikołajkowymi medalami i dyplomami 🏅🏅🏅
Zapraszamy ‼️
Poniżej przedstawiamy pełny regulamin biegu wirtualnego 😀😀 i wklejamy link do mapy
MIKOŁAJKOWY BIEG WIRTUALNY DOOKOŁA ZDUŃSKIEJ WOLI 2020
(impreza wirtualna)
I. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18 ,98-220 Zduńska Wola osoba do kontaktu: Magdalena Kazek, tel. 500-855-323, e-mail: sport@mosir-zdunskawola.pl
II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
3. Promocja miasta Zduńska Wola.
III. TERMIN, MIEJSCE
1. Impreza ma charakter wirtualny, uczestnik biegnie po wyznaczonej przez Organizatora trasie dookoła Zduńskiej Woli w określonym terminie i na zasadach ustalonych przez Organizatora.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniu 5-6 grudnia 2020 r. dystansu i trasy określonej przez Organizatora oraz udokumentowania swojej aktywności sportowej dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być telefon wyposażony w aplikację np. Endomondo, Garmin lub zegarek sportowy. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) i dwa zdjęcia z trasy – należy wysłać na adres sport@mosir-zdunskawola.pl w formacie jpg.
3. Na zrzucie ekranu powinna być widoczna data, czas, rodzaj aktywności sportowej (bieg lub marsz) oraz imię i nazwisko lub nick uczestnika biegu wirtualnego.
4. Trasę należy pokonać biegiem lub marszem.
5. Początek i koniec trasy wyznacza sam uczestnik indywidualnie zaczynając i kończąc na jednej z podanych ulic.
6. Trasa biegnie przez ulice: Torową, Opiesińską, Klonową, Getta Żydowskiego, Narwiańską, Mostową, rondo Polskiej Macierzy Szkolnej, Kaczą, Prostą, Złotą, Zduńską, przy zbiorniku Kępina, Laskową, Orzechową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką, Łaską, Murarską, Struga, Wychodnią, Lipową, Długą, Przemysłową, Szadkowską, Torową.
IV. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
2. Uczestnikiem wydarzenia może być każdy, niezależnie od wieku.
3. Impreza ma charakter towarzyski i wszystkie jej zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza, że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty).
4. Impreza nie jest imprezą masową.
5. Impreza ma charakter wirtualny.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres sport@mosir-zdunskawola.pl dowodu realizacji aktywności sportowej w postaci zrzutu ekranu (w formacie jpg o dowolnej nazwie) dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być telefon wyposażony w aplikację np. Endomondo, Garmin lub zegarek sportowy podając jednocześnie w mailu swoje dane: imię i nazwisko, nr telefonu. Na zrzucie ekranu powinna być widoczna data, czas, rodzaj aktywności sportowej (bieg lub marsz) oraz imię i nazwisko lub nick uczestnika biegu wirtualnego.
7. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 13 grudnia do godziny 23:59. 8. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników imprezy o przesyłanie wraz z dowodem aktywności sportowej max 2 zdjęć z trasy biegowej lub marszowej z wizerunkiem osoby biorącej udział w biegu (najlepiej w czapce Mikołaja) w celu ich wykorzystania w relacji podsumowującej Mikołajkowy Bieg Wirtualny dookoła Zduńskiej Woli 2020 (impreza wirtualna).
9. Po otrzymaniu wszystkich wyników opublikujemy je na www.mosir-zdunskawola.pl i na naszym facebooku– listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które ukończyły bieg.
V. NAGRODY
1. Organizator przewidział pamiątkowy medal i dyplom za ukończenie biegu wirtualnego dla wszystkich uczestników, które będą wysyłane pocztą do uczestników biegu.
3. Organizator udostępni możliwość odbioru również w siedzibie MOSIR.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w Mikołajkowym Biegu Wirtualnym dookoła Zduńskiej Woli 2020 i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w imprezie.
2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez indywidualnie, we własnym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska i nr telefonu, adresu e-mail.
https://goo.gl/maps/itbDpwusE1zdfTg87