MOSIR

Baseny

Basen kąpielowy, pływacki o wymiarach 43 m na 20 m (tzw. basen duży) i głębokości od 1,20 m do 1,70 m, basen do nauki pływania o wymiarach 20 m na 20 m (tzw. basen mały) ze zjeżdżalnią o szerokości 2,2 m i wysokości 3 m, Wodny Plac Zabaw  o nieregularnym kształcie z wodnymi atrakcjami dla dzieci.

Baseny mosir zw

Pływalnia przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18 to sezonowy obiekt rekreacyjny, gdzie latem wypoczywa wielu mieszkańców naszego miasta.
Korzystający z pływalni mają do dyspozycji dwie niecki basenowe, w tym jedną ze zjeżdżalnią oraz Wodny Plac Zabaw dla dzieci z licznymi atrakcjami.
Korzystający z kompleksu mogą wypocząć wśród pięknej zieleni, ciesząc się słońcem.

KOMUNIKAT nr 1

z  dnia 21 czerwca 2024 roku

Sprawozdanie z badań z dnia 18.06.2024 nr 14984/ZL/24 (natrysk damski, natrysk męski, woda z systemu cyrkulacji basenu do nauki pływania, woda z systemu cyrkulacji dużej niecki basenowej, wodny plac zabaw) – liczba Legionelli – nie wykryto

Sprawozdanie z badań jakości wody z dnia 18.06.2024 nr 14985/ZL/24 (basen do nauki pływania ze zjeżdżalnią rodzinną, duża niecka basenowa, woda wodociągowa wprowadzana do sieci, woda wprowadzana do basenu do nauki pływania z systemem cyrkulacji, woda wprowadzana do basenu dużego z systemem cyrkulacji) wynik badania zgodny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli informuje , że w dniu 05 czerwiec 2024 roku oraz w dniu 12 czerwca 2024 roku zostały przeprowadzone przez Centrum Badań i Dozoru w ramach kontroli wewnętrznej,  badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Badania wykazały zgodność z normami.

W dniu 19 czerwca 2024 roku dokonano przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli odbioru kompleksów basenów w Zduńskiej Woli i wydano zgodę na uruchomienie basenów.

Cennik wstępu na baseny mosir zw

Bilety w dni powszednie w godz. 10.00-16.00

Normalny jednorazowy

22 zł

Ulgowy jednorazowy

12 zł

Normalny dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

20 zł

Ulgowy dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

10 zł

Normalny dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

16 zł

Ulgowy dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

8 zł

Bilety w dni powszednie w godz. 16.00-20.00

Normalny jednorazowy

12 zł

Ulgowy jednorazowy

7 zł

Normalny dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

10 zł

Ulgowy dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

5 zł

Normalny dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

8 zł

Ulgowy dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

4 zł

Bilety w soboty, niedziele i święta

Normalny jednorazowy

24 zł

Ulgowy jednorazowy

16 zł

Normalny dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

22 zł

Ulgowy dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

14 zł

Normalny dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

20 zł

Ulgowy dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

12 zł

Karnety wstępu - 10 wejść we wszystkie dni tygodnia

Karnet normalny

200 zł

Karnet ulgowy

100 zł

Karnet normalny dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

180 zł

Karnet ulgowy dla posiadacza Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca

80 zł

Karnet normalny dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

140 zł

Karnet ulgowy dla posiadacza Miejskiej Karty Rodziny lub Zduńskowolskiej Karty Seniora

60 zł

Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom do 26-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty.
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny

 

Cennik najmu mosir zw

sala sportowa

trening

120,00 zł/godz

klatka do treningu sztuk walki

trening

60,00 zł/godz

najem pomieszczenia w budynku administracyjno-biurowym na cele biurowe i magazynowe

1m2

25,00 zł/miesiąc

najem pomieszczenia w budynku kiosku murowanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii

1m2

45,00 zł/miesiąc

najem części nieruchomości w celu prowadzenia ruchomego punktu sprzedaży

1m2

350,00 zł/miesiąc

najem terenu rekreacyjnego w celu organizacji grilla lub ogniska wraz z przygotowaniem drewna

pierwsza godzina od poniedziałku do niedzieli w godz. 6:00 - 22:00

50,00 zł

druga i kolejne godziny od poniedziałku do niedzieli w godz. 6:00 - 22:00

25,00 zł

od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:00 – 6:00

75,00 zł

Kontakt mosir zw

Adres

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli
ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18
98-220 Zduńska Wola

Kontakt

tel. 43 656 94 95
sekretariat@mosir-zdunskawola.pl

Dojazd

od ul. Piwnej, ul. Podmiejskiej

REGULAMIN mosir zw

Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem Basenów

 

Załącznik do zarządzenia nr 10/22 Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z dnia 30 czerwca 2022r.

 

Regulamin bezpieczeństwa

na Basenach odkrytych

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18

 

 

  1. Baseny odkryte są obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18.
  2. Baseny czynne są codziennie w godzinach 10.00-20.00.

3. Czasowa zmiana godzin funkcjonowania obiektu możliwa jest po wprowadzeniu odpowiedniego Zarządzenia Dyrektora MOSiR oraz ogłaszana jest każdorazowo                   na stronie: www.mosir-zdunskawola.pl oraz Fb.

4. Zakazuje się wstępu na obiekt osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu lub środków odurzających, a także sprzedawania, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

5.Do korzystania z Basenów  uprawnione są osoby, które zakupiły bilet wstępu w kasie. Osoby nie posiadające biletu będą usuwane z terenu Basenów.

6.Osoby korzystające z Basenów mają obowiązek okazywania na polecenie obsługi obiektów lub służb miejskich biletu wstępu uprawniającego do przebywania na terenie Basenów.

7.Obsługa obiektu może odmówić sprzedaży biletu wstępu osobie, która została usunięta z Basenów za naruszenie postanowień regulaminu, w dniu w którym  to naruszenie nastąpiło.

8.Osobie usuniętej z terenu Basenów nie przysługuje zwrot pieniędzy za opłacony  i niewykorzystany pobyt.

9.Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Basenów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

10.Użytkowników Basenów obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

11.Korzystanie z Basenów może odbywać się tylko w obecności ratowników. Ratownicy oznaczeni są koszulkami  z Napisem RATOWNIK.

12. Korzystającym z Basenów zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a także wprowadzania rowerów, psów, lub innych zwierząt na teren obiektu.

13.Osoby chcące korzystać z wodnych zabawek umieszczonych w niecce dużego basenu obowiązkowo muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne.

14. Na sygnał „zamknięcie obiektu” użytkownicy obowiązani są  do opuszczenia niecek basenowych oraz w ciągu 15 minut terenu obiektu.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu  będą usuwane z terenu Basenów.

16. MOSiR nie odpowiada za pozostawione rzeczy,  wypadki lub zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli

Magdalena Kazek

Partnerzy mosir zw