Historia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli
mosir zw

Uchwałą Nr 83/415/68 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli z dnia 24.01.1968 r. powołany został Społeczny Komitet Budowy Kąpieliska Miejskiego w Zduńskiej Woli, a przewodniczącym został prof. dr Tadeusz Kobusiewicz.

17.02.1968 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę basenu kąpielowego. Wiosną 1969 r. rozpoczęto pierwsze wykopy pod duży basen. Basen o wymiarach 50 m. x 20 m. oddano do użytku 25 lipca 1971 roku. Jesienią 1971 r. rozpoczęto budowę basenu do nauki pływania, brodziku dla dzieci oraz budowę budynku na szatnię i przebieralnię, placu zabaw dla dzieci, pryszniców, fontanny oraz rozpoczęto zagospodarowanie terenu. W związku z dużą frekwencją i popularnością basenu w latach 1971-1972 mgr inż. arch. Hieronim Rudecki przeprojektował założenia i opracował nowy plan zagospodarowania otoczenia kąpieliska. 20 lipca 1973 r. po uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej o godz. 14 nastąpiło otwarcie Ośrodka i powołano Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku „RELAKS”, który w 1976 r. otrzymał nazwę: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS. W roku 1974 wykonano nowe budynki, boisko asfaltowe wielozadaniowe, zradiofonizowano teren ośrodka, oświetlono boisko, wyposażono wypożyczalnię sprzętu letniego i zimowego oraz zamknięto I etap budowy ośrodka prowadzony w czynach społecznych przez liczną rzeszę działaczy.

W 1992 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS” przejął tereny Stadionu Pogoni w Zduńskiej Woli przy ul Łaskiej 90 o powierzchni 7,74 ha. Stadion przyjął nazwę Stadion Miejski. Natomiast w 2008 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS” został wieczystym użytkownikiem terenów przy ul. Okrzei 1-3-5 w Zduńskiej Woli o powierzchni 3,94 ha.
1 października 2008 r. powołano spółkę: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, której właścicielem w 100 procentach zostało Miasto Zduńska Wola. Po wielu latach działalności spółka została zlikwidowana z dniem 20 kwietnia 2017r. Proces likwidacji MOSiR trwał od początku 2016 roku. Uchwałą Nr XLV/472/17 z dnia 27.10.2017 r. została utworzona jednostka budżetowa o nazwie „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli”. Jednostce budżetowej zostały przekazane w trwały zarząd następujące nieruchomości:

  • Stadion Miejski w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej, ul. Łaska 90-92, 98-220 Zduńska Wola
  • Stadion Miejski w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei, ul. Okrzei 1-5, 98-220 Zduńska Wola
  • Obiekt sportowo – rekreacyjny przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18, 98-220 Zduńska Wola
  • Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Skatepark” przy ul. Łódzkiej 17 w Zduńskiej Woli
  • „Moje Boisko-Orlik 2012”, ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola

Partnerzy mosir zw