Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

ul. Łaska 90
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 656 94 95
sekretariat@mosir-zdunskawola.pl

Dyrektor – Magdalena Kazek

m.kazek@mosir-zdunskawola.pl

Inspektor ochrony danych – Anna Becalik

iod.oswiata@zdunska-wola.pl

Partnerzy mosir zw