Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18
98-220 Zduńska Wola
te. 43 656 94 95
sekretariat@mosir-zdunskawola.pl

Partnerzy mosir zw