Otwieramy obiekty sportowe

JUŻ OD DZISIAJ OTWIERAMY OBIEKTY SPORTOWE‼️

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 4 maja 2020 otwieramy obiekty sportowe: Stadion Miejski przy ulicy Łaskiej 90 ( z wyłączeniem boiska głównego ) oraz Orlik w Karsznicach przy ulicy Okrzei ⚽️⚽️⚽️

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z obiektów sportowych:
na boisku sztucznym, bieżni i rzutni przy Stadionie Miejskim oraz na Orliku w Karsznicach (na każdym z boisk) w jednym momencie będzie mogło przebywać maksymalnie 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia (limit nie dotyczy obsługi obiektów)
do momentu dotarcia na obiekt obowiązuje zakrywanie ust i nosa;
nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie korzystania z boisk;
nie ma możliwości korzystania z szatni i pryszniców (korzystać można jedynie z WC);
obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach;
obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wyjściu;
osoby korzystające z boisk wykorzystują własny sprzętu treningowy. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie wypożyczenie sprzętu na obiekcie;
osoby indywidualne, które chcą korzystać z boiska mają obowiązek zgłaszać swoją obecność pracownikowi obiektu;
przy wejściu na obiekt należy okazać się dokumentem tożsamości tj. legitymacja szkolna, dowód osobisty, inny dokument potwierdzający tożsamość, a także wiek dziecka;
z obiektów mogą korzystać dzieci i młodzież powyżej 13 roku życia oraz osoby dorosłe. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z boisk tylko pod opieką osoby dorosłej;
osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej w celu niegromadzenia się w skupiskach;

Zasady dla klubów sportowych:
podczas wejścia na obiekt klubów sportowych, rezerwujący (trener, kierownik klubu) zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi MOSiR lub animatorowi na obiekcie listę osób wchodzących z podaniem imienia i nazwiska;
przy wejściu na obiekt pracownik będzie w każdym momencie mógł sprawdzić osobie wchodzącej temperaturę ciała za pomocą bezdotykowego termometru;
poszczególny obiekt można rezerwować na 45 minut w pełnych godzinach, dodatkowe 15 minut przeprowadzana będzie dezynfekcja;
rodzice, którzy przywożą dziecko na trening mają zakaz wchodzenia na obiekt sportowy, dziecko zostawiają przy furtce pod opieką trenera i odbierają w tym samym miejscu po skończonym treningu;
obiekt w czasie treningów jest zamknięty;
korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszych zasad oraz regulaminu obiektu.

‼️UWAGA ‼️
Grupy zorganizowane i drużyny sportowe proszone są o zgłaszanie się do pracownika MOSIR pod numerem telefonu: 509 614 065 w celu ustalania harmonogramu na boisko sztuczne przy Stadionie Miejskim, bieżnię, rzutnię oraz oba Orliki: przy Szkole Podstawowej nr 10 i w Karsznicach 😀